แทค อ๊อฟเช็ท พริ้นติ้ง
เราพร้อมให้บริการด้วย
3 มาตรฐานสำหรับคุณ
 
 
 
งานคุณใช้เวลากี่วัน
   
ทราบเวลาที่แท้จริงของงานคุณ
โดยสอบถามระยะเวลาผ่าน Net
 

 
 

ข้อมูลผู้สอบถาม (ข้อมูลใช้สำหรับการตอบกลับ)

* ชื่อ - นามสกุล  
 
*
 
* E-mail 
 
* โทร.
 
* แฟกซ์
     
ข้อมูลงานที่ต้องการสอบถามเวลา
 
ประเภท 
เลือก
 
จำนวนหน้า
หน้า
 
จำนวนสี
4 สี
หน้า
 
2 สี
หน้า
 
1 สี
หน้า
 
สีพิเศษ
หน้า
เงินด้าน เงินเงา
ทองด้าน ทองเงา
 
ชนิดกระดาษ
 
เคลือบ UV
หน้า   เคลือบ OPP หน้า
 
ไดคัท
 
ยอดพิมพ์
ใบ/ชิ้น
 
แนบไฟล์ตัวอย่าง
 
ส่งไฟล์
 
 
 
 
 
©2005 Tac Printing. All Right Reserved.