แทค อ๊อฟเช็ท พริ้นติ้ง
เราพร้อมให้บริการด้วย
3 มาตรฐานสำหรับคุณ
 
 
 
   
 
เราเน้นการให้บริการพิมพ์งาน ระบบ Offset

ด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพ งานทันเวลานัดหมาย และราคาเหมาะสม
  • ใบปลิว, แผ่นพับ, โบรชัวร์
• บรรจุภัณฑ์
• นามบัตร, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษโน๊ต, สมุดโทรศัพท์
• บิล, ใบเสร็จ แบบมี copy, เอกสารสำนักงาน
• หนังสือ, นิตยสาร
• บัตรเชิญ, การ์ดทุกชนิด
• สติกเกอร์, สติกเกอร์ติดรถ
• เมนูอาหาร
• โปสเตอร์, ปฏิทิน
• ถุงกระดาษ, กล่องกระดาษ
• ธงราว, ป้าย, แบนเนอร์
• บัตรต่างๆ, บัตรพนักงาน
• อื่นๆ
   
 

ี้

คุณได้มากกว่างานออกแบบ
หากงานทุกชิ้นที่คุณจะผลิต คุณต้องการให้เป็นพนักงานมือหนึ่ง
ทำให้ลูกค้าเกิดความต้องการซื้อ หรือทำหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์
สร้างภาพลักษณ์ให้สินค้า หรือบริษัท ไม่น้อยหน้าลูกค้า และคู่แข่ง

วันนี้ TAC. เรามีทีมออกแบบมืออาชีพ สำหรับสร้างสรรค์งานให้กับ
สินค้า และองค์กรของคุณ

   
  เราพร้อมให้คำปรึกษาด้านงานสิ่งพิมพ์อย่างมืออาชีพ
เพื่อให้คุณได้งานที่ดีที่สุด ในราคาที่เหมาะสมที่สุด
 
 
 
 
©2005 Tac Printing. All Right Reserved.