แทค อ๊อฟเช็ท พริ้นติ้ง
เราพร้อมให้บริการด้วย
3 มาตรฐานสำหรับคุณ
 
 
 
สอบถามราคาผ่านเน็ต
   บริการสอบถามราคาผ่านเน็ต

ต้องการสอบถามราคา (กรุณาคลิกเลือก)
ค่าพิมพ์
ค่าออกแบบ จัดทำอาร์ทเวิร์ค


ข้อมูลผู้สอบถามราคา (ข้อมูลใช้สำหรับทำการเสนอราคา ตอบกลับ กรุณากรอกให้ครบ)

* ชื่อ - นามสกุล  
 
*
 
* E-mail 
 
* โทร.
 
* แฟกซ์
     
ข้อมูลงานที่ต้องการให้เสนอราคา
 
ประเภท 
เลือก
 
ขนาด
X    ( กว้าง x ยาว )
 
จำนวนหน้า
หน้า
 
จำนวนสี
4 สี
หน้า
 
2 สี
หน้า
 
1 สี
หน้า
 
สีพิเศษ
หน้า
เงินด้าน เงินเงา
ทองด้าน ทองเงา
 
ชนิดกระดาษ
 
ความหนา
 
เคลือบ UV
หน้า   เคลือบ OPP หน้า
 
ไดคัท
กี่จุด
 
ยอดพิมพ์
ใบ/ชิ้น
 
รายละเอืยดเพิ่มเติม
     
  ราคาี่เสนอตามข้อมูลข้างบนนี้ ท่านจะได้ ราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา
หากชิ้นงานที่ผลิตจริงไม่ตรงกับความเข้าใจที่ตรงกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม

กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างเพื่อให้การเสนอราคาเป็นที่แน่นอน และเป็นราคาที่ผลิตจริง
 
แนบไฟล์ตัวอย่าง
 
ส่งไฟล์
 

 
 
 
 
©2005 Tac Printing. All Right Reserved.