แทค อ๊อฟเช็ท พริ้นติ้ง

เราพร้อมให้บริการด้วย
3 มาตรฐานสำหรับคุณ
 
 
 
กระบวนการผลิต
   
 
กระบวนการผลิตของ แทค  
 เมื่อลูกค้าส่งมอบงานมาถึงเรา กระบวนการผลิตที่วางแผน
ไว้อย่างดีก็เริ่มต้นขึ้น ทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมงาน
มืออาชีพที่ปฎิบัติการ ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพ
นำมาซึ่งระยะเวลาการผลิตที่ได้รวดเร็ว เรามีกำลังผลิต
ที่รองรับงานในปริมาณที่มาก ได้อย่างสบายๆ
 
  Art work process
เรามีทีมกราฟฟิกที่ทำหน้าที่
- ออกแบบงาน และทำอาร์ทเวิร์ค
- ตรวจเช็คความถูกต้องของไฟล์งาน
ลูกค้า ก่อนสู่กระบวนการต่อไป

  Film section
กระบวนการยิงฟิล์ม เรานำ
เทคโนโลยีที่ให้ความคมชัด
และถ่ายทอดสีอย่างถูกต้อง
มาใช้
  Plate section
เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้
ถ่ายทอดความคมชัดและถ่าย
ทอดสี ตรงตามฟิลม์ และให้
ความละเอียดของเม็ดสีเล็กมาก
  Printing machine
กระบวนการพิมพ์ที่เรานำเครื่องพิมพ์
แบบต่อเนื่อง 4 สี / 5 สี / 6 สี มาใช้
ให้ความแม่นยำในการพิมพ์สูง อีกทั้ง
เรามีขั้นตอนการตรวจสอบเม็ตสีอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้งานมีคุณภาพ
  Cutting machine
กระบวนตัด เรานำเครื่องมือที่ทันสมัย
คำนวนขนาดด้วยระบบดิจิตอล ใบมีดคม
กริด แม่นยำ ได้ขนาดพอดีตามต้องการ
  Stitching machine
การเย็บเล่มการเรียงหน้า อยู่ในสาย
การผลิตเดียวกันทั้งหมด
   
 
 
 
©2005 Tac Printing. All Right Reserved.