แทค อ๊อฟเช็ท พริ้นติ้ง
เราพร้อมให้บริการด้วย
3 มาตรฐานสำหรับคุณ
 
 
 

การเตรียมไฟล์งานพิมพ์
 
การเตรียมไฟล์งานพิมพ
 
1. รูปภาพควรอยู่ในรูปแบบของ EPS หรือ TIF ในกรณีที่เป็นไฟล์มี
Layer ต้องการให้ทางเราสามารถ แก้ไขงานในบางส่วน ควรทำการ
บันทึกงานไว้ใน รูปแบบงาน Photoshop ภาพงานที่นำมาพิมพ์ควร
แปลงภาพให้เป็น Mode CMYK เพื่อที่สีของภาพจะได้ใกล้เคียง
กับงานที่จะพิมพ์ออกมา
2.

ความละเอียด ( Resolution ) ของรูปภาพควรอยู่ระหว่าง 200-350 dpi
การที่รูปภาพมีความละเอียดน้อยจะทำให้ ความคมชัดของภาพนั้นๆ น้อยลง
และถ้ามากจนเกินไป จะทำให้ไฟล์งานหนักเกินไป โดยที่ความละเอียดไม่ได้
มากขึ้นเท่าไร และถ้ามีการแปลงภาพ เช่น การหมุนภาพ ให้ทำการหมุนกลับ
ภาพในโปรแกรม Photoshop จะดีกว่าไปทำในโปรแกรมจัดหน้า เช่น
Pagemaker

3.

การสร้างงานในแต่ละหน้า ควรที่จะทำพื้นที่ขอบของภาพ เพื่อเผื่อเจียนรอบ
ด้านอย่างน้อย ด้านละ 3 mm. นั้นคือการเพิ่มด้าน ล่าง 3 mm. ด้านบน 3 mm.
ด้านซ้าย 3 mm. ด้านขวา 3 mm.

4.

สีต่าง ๆ เช่น Pantone อย่าลืมแปลงเป็น Mode CMYK ข้อสำคัญอย่าลืม
บันทึก FONT หรือทำการ Create Outline มาให้ด้วย เพื่อที่จะไม่มีปัญหา
ในการเปิด ไฟล์งานจากเครื่องอื่นๆ (งานสีพิเศษควรทำเป็นสี Pantone มา)

 
*** SAVE งานทุกครั้ง อย่าลืม SAVE รูปภาพมาด้วยเสมอ***


 
 
 
 
©2005 Tac Printing. All Right Reserved.