แทค อ๊อฟเช็ท พริ้นติ้ง
เราพร้อมให้บริการด้วย
3 มาตรฐานสำหรับคุณ
 
 
 

ชนิดกระดาษ

 
ชนิดกระดาษ 
การเลือกกระดาษ ควรมีความรู้ไว้ถึงไม่มากแต่ก็ควรรู้ เพราะต้องเลือก
ใช้ซึ่งกระดาษแต่ละตัวไม่ใช่แค่เป็นสิ่งที่ใช้พิมพ์เท่านั้น แต่มันหมายถึง
ภาพลักษณ์ของตัวสินค้า เทรนของงาน เนื้องานที่ใช้ความหนา รวมถึงราคา
ต่อแผ่น ซึ่งถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าทั้งหมดนี้สำคัญต่อการเลือกใช้ เช่นกระดาษ
มันควรเป็นงานโปรโมชั่น กระดาษด้านสำหรับสินค้าหลักๆ เพื่อให้อ่าน
ตัวหนังสือง่าย ไม่มีเงาสะท้อน
 

1.

กระดาษอาร์ต
กระดาษชนิดนี้เนื้อจะแน่น ผิวเรียบ พิมพ์งาน 4 สี ได้ดี ผลิตออกมา
หลายแบบคือ
1. 1 กระดาษอาร์ตมัน
เนื้อกระดาษจะมันเรียบ พิมพ์งานได้ใกล้เคียงกับสีจริงคุณภาพกระดาษ
ก็แตกต่างกันไปแล้วแต่มาตรฐานของผู้ผลิตด้วย กระดาษชนิดนี้เหมาะ
สำหรับพิมพ์นิตยสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ สามารถเคลือบเงาได้ดี
แกรม (น้ำหนัก) ของกระดาษมีดังนี้ คือ 85 แกรม, 90 แกรม, 100 แกรม,
105 แกรม, 120 แกรม , 130 แกรม, 140 แกรม, 160 แกรม

1. 2 กระดาษอาร์ตด้าน
เนื้อกระดาษเรียบ แต่เนื้อไม่มัน พิมพ์งานสีจะซีดลงเล็กน้อย แต่สวยงาม
คุณภาพกระดาษก็แตกต่างกันไปแล้วแต่มาตรฐานของผู้ผลิตด้วย กระดาษ
ชนิดนี้เหมาะสำหรับ ใบปลิว แผ่นพับ หรือนิตยสาร
(น้ำหนัก) ของกระดาษมีดังนี้ คือ 85 แกรม,
90 แกรม,100 แกรม,
105 แกรม, 120 แกรม , 130 แกรม, 140 แกรม, 160 แกรม
1.3 กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า
เป็นกระดาษอาร์ตที่หนาตั้งแต่ 190 แกรมขึ้นไป เหมาะสำหรับพิมพ์งาน
โปสเตอร์ โปสการ์ด ปกหนังสือ หรืองานต่าง ๆ ที่ต้องการความหนา
1.4 กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า
เป็นกระดาษอาร์ตที่มีความแกร่งกว่ากระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า
หนาตั้งแต่ 190 แกรมขึ้นไป เหมาะสำหรับพิมพ์งานที่ต้องการพิมพ์
แค่หน้าเดียว เช่น กล่องบรรจุสินค้าต่าง ๆ โปสเตอร์ โปสการ์ด
ปกหนังสือ เป็นต้น
2.

กระดาษปอนด์
สังเกตง่าย ๆ เช่นกระดาษที่ใช้ถ่ายเอกสาร ใช้พิมพ์ 4 สี ได้ สำหรับ
ท่านที่ต้องการงานราคาถูก แต่คุณภาพงานก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียว งานที่ใช้
กระดาษปอนด์ส่วนใหญ่ คือเอกสารสำนักงาน ใบปลิว แผ่นพับ

3. กระดาษปรู๊ฟ
กระดาษปรู๊ฟ มีเนื้อกระดาษหยาบ สีน้ำตาล หรือขาวหม่น ฉีกขาดง่าย
เหมาะสำหรับพิมพ์งานราคาถูก
4. กระดาษแบงค์
กระดาษแบงค์เป็นกระดาษบางส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษสี ความหนา
ประมาณ 55 แกรม ขึ้นไป สำหรับพิมพ์บิล เอกสารสำนักงาน หรือใบปลิว
5. กระดาษแอร์เมล์
เนื้อกระดาษบางประมาณ 38 แกรม สำหรับพิมพ์บิล แต่พิมพ์ยาก
6. กระดาษเคมี
เป็นกระดาษเคลือบสารเคมี เหมาะสำหรับบิลต่าง ๆ สามารถเขียน
ใบบนติดถึงใบล่าง และนิยมใช้มากขึ้น เพราะสะดวก แต่ราคาจะสูง
กว่ากระดาษแอร์เมล์
7. กระดาษกล่องแป้ง
8. กระดาษพีวีซี
คล้ายๆพลาสติก ฉีกขาดยาก ทนความชื้นได้ดีมาก นิยมใช้ทำ
นามบัตรหรืองานที่ต้องป้องกันความชื้นมากๆ
9. กระดาษอื่น ๆ นอกจากนี้ใช้น้อยมาก
 
 
 
 
©2005 Tac Printing. All Right Reserved.