แทค อ๊อฟเช็ท พริ้นติ้ง
เราพร้อมให้บริการด้วย
3 มาตรฐานสำหรับคุณ
 
 
 

การเข้าเล่ม
 
การเข้าเล่ม
1. เข้าเล่มกาวหัว
การเข้าเล่มแบบนี้ใช้สำหรับพวกใบเสร็จต่างๆ หรือไม่
ก็สมุดฉีก ก็กระดาษโน้ต memo เป็นการเข้าเล่มสำหรับ
ให้ฉีกออกไปใช้โดยเฉพาะ วิธีการก็ง่ายมากเอากระดาษ
มาเรียงกันเป็นตั้ง แล้วเอากาวลาเท็กซ์ ทาที่ขอบด้านบน
ที่สัน ตรงหัวกระดาษ จึงได้ชื่อว่าการเข้าเล่มแบบ
"กาวหัว"

2. เข้าเล่มแบบไสกาว(ไสสันทากาว)
ลองดูการเข้าเล่มของนิตยสาร พวกพ็อคเก็ตบุคส์
หนังสือเรียน ส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีนี้ทั้งนั้น เพราะราคาไม่แพง
ความทนทานก็พอใช้ได้ แค่พอใช้ได้
นิตยสารเล่มหนา เปิดไปเปิดมาจะมีหน้ากระดาษหลุดออก
มาเป็นแผ่นๆ ยิ่งเราพยายามกางหนังสือออกมากๆก็จะหลุด
ง่าย การเข้าเล่มแบบนี้กางหนังสือออกได้ไม่มาก
พอปล่อยมือหน้ากระดาษจะดีดกลับ หุบเข้ามาเหมือนเดิม
ถ้าเราขืนกางมากๆ( เช่น เวลาเอาไปถ่ายเอกสาร) พวกก็พาล
หลุดซะเลย วิธีเข้าเล่มแบบไสกาว เขาจะนำกระดาษที่เรียง
หน้าเป็นเล่มแล้ว มาไสด้านข้างให้เป็นขุยก่อนแล้วจึงทากาว
ที่ต้องไสสันก่อนก็เพื่อให้กาวแทรกซึมเข้าไปมากขึ้น การยึด
ติดก็จะดีขึ้น นั่นเป็นที่มาของคำว่า "ไสกาว")

3.การเข้าเล่มแบบเย็บอก หรือเย็บมุงหลังคา
แบบนี้ง่ายค่ะ นิยมใช้เย็บสมุดของนักเรียนนักศึกษา หรือหนังสือ
ที่มีจำนวนหน้าน้อยๆ ไม่เกิน 60 หน้า หรืออย่างมากก็ 80 หน้า
วิธีการก็คือ เอากระดาษทั้งเล่มมาเรียงกันแล้วพับครึ่งตามแนวตั้ง
จากนั้นใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บ เป็นอันจบพิธี

4.เข้าเล่มแบบเย็บกี่

การเข้าเล่มแบบเย็บกี่นี่ทนสุดๆ กางออกได้มาก ลองดูพวก
พจนานุกรม ดิคชันนารี สารานุกรม เล่มใหญ่ๆ จำนวน
หน้ามากๆ บางเล่มเป็นพันหน้าก็มี เขาเข้าเล่มด้วยการเย็บกี่ทั้งนั้น
แหละค่ะ วิธีการก็ยุ่งยากพอสมควร โดยเอากระดาษทั้งเล่มมาแยก
ออกเป็นส่วนย่อยหลายๆส่วน แล้วเย็บแยกแต่ละส่วนเป็นเล่มเหมือน
เย็บอกในข้อสาม แต่ใช้ด้ายเย็บ จากนั้นเอาเล่มย่อยๆ มาร้อย
รวมกันเป็นเล่มใหญ่อีกที แล้วจึงหุ้มด้วยปกอีกชั้น
 
 
 
 
©2005 Tac Printing. All Right Reserved.