แทค อ๊อฟเช็ท พริ้นติ้ง
เราพร้อมให้บริการด้วย
3 มาตรฐานสำหรับคุณ
 
 
 

ระบบการพิมพ์
 
ระบบการพิมพ์
 
1. ระบบออฟเซ็ต
ระบบออฟเซ็ต เป็นระบบที่นิยมใช้กันมากที่สุด สมุดหนังสือ
ใบปลิว โปสเตอร์ ใบเสร็จ ล้วนแต่พิมพ์ด้วยระบบนี้ทั้งนั้น
เพราะพิมพ์ได้สวยงาม พิมพ์ภาพได้ดี พิมพ์สี่สีก็สวย
เหมาะสำหรับงานที่ยอดพิมพ์สูงๆ ควรจะหลายพันหรือเป็น
หมื่นขึ้นไปจึงจะคุ้ม เพราะแม่พิมพ์มีราคาแพง พิมพ์สิบใบก็ได้
แต่ราคาต่อใบจะสูงมาก
2. ระบบซิลค์สกรีน
การพิมพ์ซิลค์สกรีนพิมพ์ภาพได้ไม้ค่อนดี เหมาะกับงานลายเส้น
งานที่มียอดพิมพ์น้อย งานพิมพ์บนวัสดุที่พิมพ์ยาก เช่น สติกเกอร์
ไม้ แก้ว หนัง ผ้าและแผ่นซีดี นิยมใช้พิมพ์นามบัตรด้วย
เพราะนามบัตรยอดพิมพ์น้อย
3. การพิมพ์ดิจิตอล
เป็นเครื่องพิมพ์ที่ได้พัฒนาให้มีความคมชัดและให้มีความ
แพร่หลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องพริ้นเตอร์ใช้ทั่วๆ ไป
หรือเป็นเครื่องดิจิตอลขนาดใหญ่ แต่ต้นทุนต่อแผ่น
จะสูง แต่เหมาะกับงานพิมพ์ไม่กี่ใบ และสามารถสั่ง
พิมพ์ได้ง่าย อนาคตมีแนวโน้มในการพัฒนาเทคโนโลยี
ให้สูงขึ้นและราคาถูกลง
 
 
 
 
©2005 Tac Printing. All Right Reserved.