แทค อ๊อฟเช็ท พริ้นติ้ง
เราพร้อมให้บริการด้วย
3 มาตรฐานสำหรับคุณ
 
 

 

ความรู้เรื่องงานสิ่งพิมพ


 
ความรู้เรื่องงานสิ่งพิมพ์
เขียนข้อมูลใหม่
การเลือกกระดาษ ควรมีความรู้อย่างไว้ถึงไม่มากแต่ก็ควรรู้
เพราะต้องเลือกใช้ซึ่งกระดาษแต่ละตัวไม่ใช่แค่เป็นสิ่งที่ใช ้
พิมพ์เท่านั้น แต่มันหมายถึง ภาพลักษณ์ของตัวสินค้า เทรน
ของงาน เนื้องานที่ใช้ความหนา รวมถึงราคาต่อแผ่น ซึ่งถ้า
สังเกตให้ดีจะเห็นว่าทั้งหมดนี้สำคัญต่อการเลือกใช้ เช่น
กระดาษมันควรเป็นงานโปรโมชั่น กระดาษด้านสำหรับสินค้า
หลักๆ เพื่อให้อ่านตัวหนังสือง่าย ไม่มีเงาสะท้อน

1. กระดาษอาร์ต
กระดาษชนิดนี้เนื้อจะแน่น ผิวเรียบ พิมพ์งาน 4 สี
ได้ดี ผลิตออกมาหลายแบบคือ

1. 1 กระดาษอาร์ตมัน
เนื้อกระดาษจะมันเรียบ พิมพ์งานได้ใกล้เคียงกับสี
จริงคุณภาพกระดาษก็แตกต่างกันไปแล้วแต่มาตรฐาน
ของผู้ผลิตด้วย กระดาษชนิดนี้เหมาะสำหรับพิมพ์
นิตยสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ฯ สามารถเคลือบเงาได้ดี
แกรม (น้ำหนัก) ของกระดาษมีดังนี้ คือ 85 แกรม,
90 แกรม, 100 แกรม, 105 แกรม, 120 แกรม ,
130 แกรม, 140 แกรม, 160 แกรม

1. 2 กระดาษอาร์ตด้าน
เนื้อกระดาษเรียบ แต่เนื้อไม่มัน พิมพ์งานสีจะซีด
ลงเล็กน้อย แต่สวยงาม คุณภาพกระดาษก็แตกต่าง
กันไปแล้วแต่มาตรฐานของผู้ผลิตด้วย กระดาษ
ชนิดนี้เหมาะสำหรับ ใบปลิว แผ่นพับ หรือนิตยสาร
(น้ำหนัก) ของกระดาษมีดังนี้ คือ 85 แกรม,

9
0 แกรม,100 แกรม, 105 แกรม, 120 แกรม ,
130 แกรม, 140 แกรม, 160 แกรม

1.3 กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า
เป็นกระดาษอาร์ตที่หนาตั้งแต่ 190 แกรมขึ้นไป เหมาะ
สำหรับพิมพ์งานโปสเตอร์ โปสการ์ด
ปกหนังสือ หรืองานต่าง ๆ ที่ต้องการความหนา

1.4 กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า เป็นกระดาษอาร์ต
ที่มีความแกร่งกว่ากระดาษอาร์ต
การ์ด 2 หน้า หนาตั้งแต่ 190 แกรมขึ้นไป เหมาะ
สำหรับพิมพ์งานที่ต้องการพิมพ์แค่หน้าเดียว
เช่น กล่องบรรจุสินค้าต่าง ๆ โปสเตอร์ โปสการ์ด
ปกหนังสือ เป็นต้น


2. กระดาษปอนด์
สังเกตง่าย ๆ เช่นกระดาษที่ใช้ถ่ายเอกสาร ใช้พิมพ์
4 สี ได้ สำหรับท่านที่ต้องการงานราคาถูก แต่คุณภาพ
งานก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียว งานที่ใช้กระดาษปอนด์ส่วน
ใหญ่ คือเอกสารสำนักงาน ใบปลิว แผ่นพับ


3. กระดาษปรู๊ฟ
กระดาษปรู๊ฟ มีเนื้อกระดาษหยาบ สีน้ำตาล หรือขาว
หม่น ฉีกขาดง่าย เหมาะสำหรับพิมพ์งานราคาถูก

4. กระดาษแบงค์
กระดาษแบงค์เป็นกระดาษบางส่วนใหญ่จะเป็น
กระดาษสี ความหนาประมาณ 55 แกรม ขึ้นไป
สำหรับพิมพ์บิล หรือใบปลิว


5. กระดาษแอร์เมล์
เนื้อกระดาษบางประมาณ 38 แกรม สำหรับพิมพ์
บิล แต่พิมพ์ยาก


6. กระดาษเคมี
เป็นกระดาษเคลือบสารเคมี เหมาะสำหรับบิลต่าง ๆ
สามารถเขียนใบบนติดถึงใบล่าง และนิยมใช้มากขึ้น
เพราะสะดวก แต่ราคาจะสูงกว่ากระดาษแอร์เมล์


8. กระดาษกล่องแป้ง

9. กระดาษพีวีซี
คล้ายๆพลาสติก ฉีกขาดยาก ทนความชื้นได้ดีมาก
นิยมใช้ทำนามบัตรโดยเฉพาะ


10. กระดาษอื่น ๆ นอกจากนี้ใช้น้อยมาก

 
 
 
 
©2005 Tac Printing. All Right Reserved.